Klarat G?

 

Åk 7
Materia
Krafter
Ellära - grunder
Tid och rörelse
Ellära - grunderna
Tryck
Solen och planeterna
Åk8
Arbete - energi - effekt
Värmelära
Meteorologi

Ellära - magnetism

Optik
Akustik
Åk 9
Mekanik
Elektronik
Atom och kärnfysik
Astronomi
Energikällor
Åter skolsidan