Mekanik (text sid 4-11, uppgifter sid 20-24)

Sida Rubrik
5 Krafter, Sammansättning av krafter
6 Reaktionskraft
7 Relativ rörelse
8 Gravitation, Acceleration(fram till gröna rutan) och Kaströrelse(första stycket)
9 Centralrörelse
10 Tyngdlöshet
11 Sammanfattning

Dessa texter ska du kunna. Du ska kunna visa att du har förstått texterna och besvara frågor som rör texten.

Sida Uppgift
20 1: Vilka tre egenskaper hos en kraft måste man känna till för att kunna beskriva vilken verkan kraften har"
2: Vad menas med en resultant?
3: Hur stor kraft fordras för att lyfta en person som väger 80 kg?
5: Ange storleken och riktning på resultanten till krafterna nedan (se uppgift i boken)
6: 

Bestäm med hjälp av kraftparellogram resultanten till krafterna nedan.

a)

b)

9:

 

 

En bil kör med farten 60 km/h. En motorcykel som håller farten 100 km/h gör en omkörning.

a) Hur stor är motorcykelns relativa fart framåt i förhållande till bilen?

b) Hur stor är bilens relativa fart bakåt i förhållande till motorcykeln? 

22 20: Vad kallas den kraft som håller kvar månen i sin bana?

21:

 

Figuren visar en kula som är fäst vid ett snöre. Kulan slungas runt med konstant fart. (se uppgift i boken)

a)

b)

c)

Uppgifterna ovan är till för övning på en del av de texterna du läst på. I boken finns flera uppgifter du kan lösa. De svarta frågorna är enklast, men för att kunna besvara alla de svarta frågorna kan du behöva läsa mer än de texter jag beskrev.

När du läst på och kan detta, kom till mig så bestämmer vi hur du ska göra för att visa att du nu uppnått målen!

 

Jerker