Materia (text, sid 3-9 uppgifter, sid 19-22)

Sida Rubrik
3 Bestämning av massa
4 Mätning av längd
5 Bestämning av area och volym
6 Atomer och molekyler
7 Fasta ämnen, vätskor och gaser
9 Materia kan inte förstöras

Dessa texter ska du kunna. Du ska kunna visa att du har förstått texterna och besvara frågor som rör texten.

Sida Uppgift
19 1: Vad menas med materia?
2: Ge några exempel på sådant som inte är materia.
4: Ge exempel på några vanliga vågar.
10:  Räkna upp några vanliga mätinstrument för längdmätning.

13:

Mät klassrummets (ditt rum, köket eller något annat rum därhemma). Beräkna sedan golvets area.

20 18: Hur stor volym har en skokartong som är 30 cm lång, 15 cm bred och 12 cm hög?
24:

Vad heter den minsta delen av ett grundämne?_________Vad betyder det ordet?________

25: Vad menas med ett grundämne?
26: Ge ett par exempel på grundämnen.
27:

a) Vad kallas sammansatta ämnen med ett annat namn?

b) Ge ett par exempel på sådana ämnen

21 29:

I vilka tre former kan de flesta ämnen förekomma?

30: Ge exempel på ett ämne som du träffat på i alla tre formerna.
32:

a) Vatten har kokpunkten:

b) Vatten har fryspunkten:

c) Is har smälpunkten:

Uppgifterna ovan är till för övning på en del av de texterna du läst på. I boken finns flera uppgifter du kan lösa. De svarta frågorna är enklast, men för att kunna besvara alla de svarta frågorna kan du behöva läsa mer än de texter jag beskrev.

När du läst på och kan detta, kom till mig så bestämmer vi hur du ska göra för att visa att du nu uppnått målen!

 

Jerker