Ellärans grunder (text, sid 51-57 uppgifter, sid 65-67)

Sida Rubrik
51 Något om atomen, Atomen är neutral
52 Gnidningselektricitet
53 Batterier, Ström och spänning
54 Ledare - isolatorer
54 Kopplingsschema
55 Kortslutning
56 Olika sätt att skydda sig mot farlig ström - Skyddsjordning, Förstärkt isolering, Jordfelsbrytare, Klenspänning och S-märkning

Dessa texter ska du kunna. Du ska kunna visa att du har förstått texterna och besvara frågor som rör texten.

Sida Uppgift
65 119 Skriv två namn på den typ av elektricitet som kan uppstå då du kammar dig.
120 Vilka byggstenar består en atomkärna av och hur är de laddade?
121 Var finns elektronerna i en atom och vilken typ av laddning har de?
122 a) Hur är ett föremål laddat som har ett underskott på elektroner?

 

b) Hur är ett föremål laddat som har ett överskott på elektroner?

124

Elektriska laddningar peverkar varandra. Vad händer när vi närmar två laddade föremål till varandra om:

a) Båda är negativt laddade?

b) Båda är positivt laddade?

c) De har olika slags laddningar?

126

Vilken egenskap har en ackumulator jämfört med ett vanligt ficklampsbatteri?

127

a) Vad består elektrisk ström av?

b) I vilken enhet anger man elektrisk ström?                    som förkortas:

c) I vilken enhet anger man elektrisk spänning?                som förkortas:

128 Vilken metall används ofta i kraftledningar?
66 126

a) Vad menas med en isolator?

b) Ge några exempel på ämnen som används som isolatorer.

133

Rita ett kopplingsschema som visar en glödlampa kopplad till ett batteri.

136 Nämn fyra sätt som används för att minska risken för olyckor i samband med elektricitet.

Uppgifterna ovan är till för övning på en del av de texterna du läst på. I boken finns flera uppgifter du kan lösa. De svarta frågorna är enklast, men för att kunna besvara alla de svarta frågorna kan du behöva läsa mer än de texter jag beskrev.

När du läst på och kan detta, kom till mig så bestämmer vi hur du ska göra för att visa att du nu uppnått målen!

 

Jerker