Värmelära (text, sid 16-22 uppgifter, sid 31-34)

Sida Rubrik
16 Längdutvidgning
17 Vätskor utvidgar sig vid uppvärmning
18 Gasers volymökning
19-20 Värme sprids genom ledning/strömning/strålning
20 Värme är energi (inte nödvändigt med "Vatten kan lagra mycket energi")
21 Avdunstning och kondensation
22 Solen är vår viktigaste energikälla

Dessa texter ska du kunna. Du ska kunna visa att du har förstått texterna och besvara frågor som rör texten.

Sida Uppgift
31 44: Vad händer med en stålkulas massa och volym om man värmer kulan från 20 C till 50 C?
47: Om du tankar din moped en varm sommardag bör du inte fylla tanken helt och hållet. Förklara varför.
48: Vi har vatten av rumstemperatur i en bägare. Vi värmer vattnet över en låga. Vad händer med vattnets volym?
49:  Du har nollgradigt vatten i en bägare. Vad händer med vattnets massa, volym och densitet om vattnet fryser till is?

52

Nämn ett sätt att öka trycket i en viss mängd gas som är instängd i en behållare.

32 55: Vad kan hända med en sprayburk som får stå i solen?
56:

På vilka sätt kan värme spridas?

58: Värmen från solen kan bara överföras till jorden på ett sätt. Vilket? Varför kan det inte ske på annat sätt?
59 Är klädesplagg som pälsar och ylletröjor bra eller dåliga värmeledare? Motivera ditt svar.
61

Ge tre exempel på material som är dåliga värmeledare

33 79:

a) Vid vilken temperatur kokar vatten?

b) Vad kan man göra för att sänka vattnets kokpunkt?

34 81: Om du efter ett bad låter kroppen lufttorka, fryser du. Förklara varför.
85: Vad menas med att vattenånga kondenseras?

Uppgifterna ovan är till för övning på en del av de texterna du läst på. I boken finns flera uppgifter du kan lösa. De svarta frågorna är enklast, men för att kunna besvara alla de svarta frågorna kan du behöva läsa mer än de texter jag beskrev.

När du läst på och kan detta, kom till mig så bestämmer vi hur du ska göra för att visa att du nu uppnått målen!

 

Jerker