Hur många elektroner kan en atom ha i skalet närmast kärnan?

Vad är fusion?

Vad är en alfapartikel?

Hur många protoner innehåller den kärna som bildas då Uran -238 sönderfaller?

I vilken enhet mäter man styrkan eller aktiviteten hos ett radioaktivt ämne och vad betyder den enheten?

Har ett högt radioaktivt ämne lång eller kort halveringstid?

Hur uppstår ett linjespektrum?

Vad kallas den typ av strålning som gör oss solbrända?

Vad består atomkärnan av?

Vad är kol-14 metoden?

Vad kallas de tre första elektronskalen runt atomen?

Vad menar man med att en väteatom befinner sig i sitt grundtillstånd?

Nämn 3 saker du kan utläsa ur beteckningen  816 O

Vad sker när elektroner återgår till sin innersta bana?