Frågor 9F

Vad kallas den strålning som gör oss solbrända?

Hur ser symbolen för radioaktivitet ut?

Ge 3 stycken exempel på elektromagnetisk strålning människan inte kan se

Vad består alfastrålar av?

I vilken enhet mäts radioaktiviteten eller styrkan hos ett radioaktivt ämne?

Vad är elektronbanor för något?

Vad är halveringstid?

Förklara hur halveringstid fungerar!

Vilka 3 typer av spektrum finns det?

Till vilken bana måste en elektron falla för att den ska utsända synligt ljus?

Hur fungerar Kol-14 metoden?

Nämn 3 olika typer av radioaktiv strålning!

Vilken sorts strålning är svårast att stoppa?

Vad kan stoppa en betapartikel?