Frågor 9E

Vilket av de tre strålningarna är starkast?

Vad får man reda på om en atom när man vet masstalet?

Förklara vad atomnumret är.

Vad är ett linjespektrum?

Nämn 2 elektromagnetiska vågor som har kortare respektive längre våglängd än synligt ljus!

Hur ser symbolen för radioaktivitet ut?

Vad kan man räkna ut med hjälp av Kol-14 metoden?

Vad har en proton för laddning?

Hur fungerar röntgenstrålning?

Vad använder man en dimkammare till?

Vad är en isotop för något?

Vad menas med fusion?

Vad är ett kontinuerligt spektrum?

Vad består en atomkärna av?

Vad stoppar

1.       Alfastrålar

2.       Betastrålar

3.       Gammastrålar