Frågor 9B

 

Vad är halveringstid?

Vad är ett spektrum?

Vilket material kan stoppa strålning(gammastrålning)?

Hur lång halveringstid har Uran-238

När används Kol-14 metoden?

Vad står Bq för?

Vad innebär atomnummer och masstal?

Vad heter forskaren som år 1896 upptäckte radioaktiviteten?

I vilken enhet mäter man aktiviteten eller styrkan hos ett radioaktivt ämne och vad betyder enheten?

Vad består:      alfapratiklar av?

                             betapartiklar av?

                             gammastrålar av?

Hur uppstår ett absorptionsspektrum?

Vad händer när ett ämne sönderfaller?

Vad består en atomkärna av?