Frågo 9A

Hur många protoner finns det i syre?

Varför har fasta ämnen hela spektrum och gaser bara ett linjespektrum?

Vad menas med joniserande strålning?

Vad menas med fusion?

Vad består strålnig av?

Alfastrålning=

Betastrålning=

Gammastrålning=

Vad menas med stråldos?

Vad är halveringstiden för radium-226?

Vad menas med fission?

Vilket ämne strålas mest? Det med kort eller lång halveringstid?

Hur många elektroner kan det max finnas i de tre innersta skalen?

Vilket masstal har heliumkärnan?